Системи за оценяване на съответствието

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) въвежда 6 системи за оценяване на съответствието на строителни продукти: 4, 3, 2, 2+, 1 и 1+, според вида на продукта и степента на потенциалната опасност, свързана с неговото прилагане. Например за продукти, за които се поставят съвсем ограничени изисквания за безопасност се прилага система 4. С нарастване на изискванията за безопасност се прилагат системите от 3 до 1+.

При системи от 3 до 1+ при оценяване на съответствието задължително се изисква участие на независима трета страна, която може да бъде лице за сертификация, лице за контрол или лице за изпитване.

При всички системи за оценяване на съответствието от производителя се изисква да състави техническо досие на продукта. Това досие обхваща проектирането, производството и експлоатацията на продукта и позволява оценяването на продукта да се извършва според Наредбата.

При всички системи за оценяване на продукта от производителя се изисква да има система за производствен самоконтрол, която да гарантира, че продукцията отговаря на съответните технически спецификации. Необходимо е производителите да разполагат и поддържат система за производствен самоконтрол (система за управление на качеството), съгласно серията стандарти БДС EN IEC ISO 9001. Производителите, притежаващи система за производствен контрол, отговаряща на изискванията на ISO 9001, не е достатъчно условие за оценка на съответствието. Важното е производителят да има внедрена система за производствен контрол за да може да издава декларация за съответствие.

Специфични за отделните системи са начинът на оценяването на продукта - от производителя или от лице, получило разрешение за изпитване, сертифициране или контрол, и начинът за удостоверяване на съответствието.

Производителят издава декларация за съответствие и маркира продукта с маркировка за съответствие (СО).

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност