Когато ученикът е готов, учителят се появява

Ние предлагаме:

ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИИ: Нашите експерти по разработване и управление на проекти, изготвяне на стратетии и анализи, строителен надзор и системи за управление с готовност и желание споделят своя опит с Вас - нешите клиенти. Ние изповядваме философията, че десетки свещи могат да се запалят от една, без да съкратят живота ѝ - ЗНАНИЕТО не намалява, ако се споделя!

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ: Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование учители, директори и педагогически специалисти подлежат на задължителни обучения за повишаване на тяхната квалификация и компетентност. За участие в обучения за повишаване на квалификацията се присъждат квалификационни кредити. Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на одобрени от МОН организации, каквато е и нашата.

ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: „Общуване на роден език“, „Общуване на чужд език“, „Дигитална компетентност“, „Умения за учене“, „Обществена и гражданска компетентност“ и „Инициативност и предприемачество“. Работи се в малки групи от 10 - 15 човека по специално разработени програми.

ЛОГИСТИКА НА ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ: Съобразявайки се с Вашето желание за място на провеждане на заявеното обучение или събитие, ние организираме транспорт и настаняване в хотел, ако обучението/събитието е извън Вашето населено място.

Оставете организацията на нас, Вие само се явете в определения ден и час!

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност