Ние предлагаме:

Консултация на проектна идея

Всяка идея е като пиеса. Тя има нужда от добър продуцент и добър сценарист, дори и да е шедьовър. В противен случай, пиесата може никога да не бъде поставена на сцена; или пък да се играе известно време, но поради липса на публика, да отпадне след месец. По същия начин, една идея не може да се превърне от идея в реалност, просто защото е добра; тя трябва да бъде умело представяна преди на практика да преобърне възприятието и поведението на хората.

Онлайн или чрез организиране на среща в нашия офис – ние консултираме относно допустимостта за финансиране на Вашата проектна идея, „превеждаме“ на разбираем език основни моменти от поканите за кандидатстване, които представляват интерес за Вас, помагаме да „облечете“ Вашата идея в допустима за финансиране форма.

Проучване за финансиране

Правило 1: Не се тревожете за дреболии!

Правило 2: Всички неща са дреболии.

Оставете работата на нас!

Ние предлагаме индивидуално консултиране, съобразено със специфичните нужди на Вашата организация и решаване на поставени от Вас проблеми.

Ние следим индикативните годишни работни програми на всички оперативни програми и графика за отваряне на всяка една процедура, за което Ви информираме предварително при конкретно заявен от Вас интерес.

Разработване на проект за кандидатстване

Креативността означава да си задаваш въпроси, да се концентрираш, да приемеш различни гледни точки, да се раждаш всеки ден и да усещаш ритъма на живота.

Опитайте заедно с нас!

Ние Ви ориентираме в изискванията и условията на избраната програма, подготвяме проектните формуляри и съдействаме при набирането на необходимите документи и подаването на проектните предложения. Ние:

 • описваме етапите, през които трябва да преминете при кандидатстване;
 • разработваме основните документи за кандидатстване – бизнес план, формуляри, заявления, предпроектни проучвания;
 • консултираме относно предстоящите видове разходи и дейности, които трябва да се заложат в проектното предложение;
 • попълваме необходимите документи за кандидатстване, според изискванията на програмата и управляващия орган;
 • предоставяме списък с придружителни документи, които трябва да подготвите;
 • подготвяме необходимия финансов анализ / анализ разходи – ползи, в случай на инвестиционно предложение;
 • съдействаме по окомплектоване и подаване на проектното предложение.

Верифициране на готов проект

Вместо да проклинате тъмнината, потърсете свещ!

В случай че се нуждаете от съгласуване на подготвен от Вас проект, ние предлагаме услуга по неговото верифициране и предлагане на коригиращи мерки и мерки за подобрение.

Управление на проект

Само онзи, който се е подхлъзнал и паднал, познава неравностите на пътя. Доверете се да Ви водим!

Oт успешното управление на одобрения за финансиране проект зависи дали Вашата организация ще успее да реализира заложените дейности и да получи желаното финансиране. Нашият опит е изключително полезен в този ключов етап от реализирането на проектната идея! Ние:

 • изготвяме план за изпълнение на проекта;
 • поддържаме редовна кореспонденция и съгласуваме всеки етап от проекта с Управляващия орган на програмата, която го финансира;
 • подготвяме тръжната документация и съдействаме за успешното провеждане на тръжните процедури;
 • консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;
 • изготвяме междинни и финални технически и финансови отчети;
 • поддържаме цялата документация в проектно досие, според изискванията на съответната програма;
 • съдействаме за прилагането на дейностите по визуализация и публичност;
 • представляваме Ви пред Управляващия орган на съответната програма и съдействаме по време на одитите.

Разработване на тръжна документация

Ако едно нещо го направиш бързо, но го направиш лошо, хората много скоро ще забравят, че си го направил бързо и много дълго ще помнят, че си го направил лошо.

Доверете на професионализма!

Екипът на ИУПП има утвърден опит в подготовката и прилагането на тръжни процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), ПМС №55, ПМС №69 и ПМС №118.

В тази връзка предлагаме изготвяне на тръжна документация, както и верифициране на подготвени от Вас документи.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност