ISO 17025

Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително взимането на проби. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани със стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите.

Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/или калибрирания. Това включва например лабораториите от първа, втора и трета страна, както и лабораториите, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола или сертификацията на продуктите. Този международен стандарт е приложим за всички лаборатории независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност по изпитване и/или калибриране. Когато дадена лаборатория не извършва една или няколко от дейностите, обхванати от този международен стандарт, като вземането на проби и разработването/развитието на нови методи, изискванията на съответните точки не се прилагат.

 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност