ISO 9004

ISO 9004 "Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на постиженията"

ISO 9004 дава указания на базата на по-широк кръг от цели за системата за управление, отколкото ISO 9001, особено за непрекъснатото подобряване на цялостните постижения и ефективността на една организация.

Стандартите ISO 9001 и ISO 9004 са разработени като съгласувана двойка взаимно-допълващи се стандарти за системи за управление, но също така да се използват и независимо един от друг. Въпреки че тези два стандарта имат различни области на приложение, те имат подобна структура.

ISO 9004 се препоръчва като ръководство за организации, чието висше ръководство желае да отиде по-далече от изискванията на ISO 9001 в стремеж за непрекъснато подобряване на постиженията. ISO 9004 е приложим за процесите на организацията и следователно принципите на управление, върху които той се базира, може да бъдат прилагани в цялата организация. Основната цел на този международен стандарт е постигането на постоянно подобряване, измервано чрез удовлетвореността на клиентите и на други заинтересовани страни.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност