ISO 45001

ISO 45001 (Ocupational Health and Safety System) „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“

ISO 45001 е международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа, като дава възможност на организациите да осигуряват и поддържат безопасна работна среда, без риск за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността.

Стандартът ISO 45001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция.

Сертификацията по ISO 45001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и осигурява участие на работниците на всички приложими нива при идентифициране на опасностите, оценяването на рисковете за ЗБР, оценяване резултатността от предприетите мерки.

Елементите на ISO 45001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; осигуряване на активна роля на служителите при разрешаване на проблемите, свързани със здравето и безопасността при работа, оперативен контрол, готовност за действия при извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи действия, вътрешен одит и преглед от ръководството.

Може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността ѝ.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност