Оценка на съответствието на инвестиционни проекти

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите и в този смисъл е задължителна процедура преди издаване на разрешение за строеж.

Ние сме регистрирана фирма-консултант за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите.

Какво извършваме:

  • проверка на документите за собственост и законността на издадената скица (виза за проектиране) с нанесен начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила ПУП;
  • проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект;
  • проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и действащите стандарти към момента на изработване на проекта;
  • проверка на пълнота и съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания;
  • проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта относно: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството;
  • проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа;
  • проверка на съгласуваност между отделните части на проекта;
  • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
  • проверка на пълнота на проектната документация.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност