Обследвания на съществуващи строежи

За всички съществуващи строежи крайният срок за съставяне на технически паспорт е 2022 г.

Съставянето на технически паспорт се предшества задължително (нормативно регламентирано) от обследване за установяване на действителните технически характеристики на строежа.

Обследването включва:

  • събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
  • екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
  • оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни;
  • описване на вида и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа;
  • съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ;
  • установяване на действителните технически характеристики на строежа;
  • извършване на необходимите изчислителни проверки, свързани с измервания, пробни натоварвания и др.
  • анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;
  • разработване на мерки за безопасна експлоатация, поддържане и привеждане в съответствие със сега действащите норми;
  • съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Въз основа на данните от обследването се съставя технически паспорт на сградата в обем и обхват, регламентирани с Наредба № 5 от 28.12.2006 г.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност