ПРСР, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ПОДМЯРКА:

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието

ПРОЦЕДУРА:

pdfИнвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

ИНДИКАТИВЕН СРОК: юли 2022 г.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Общини за инвестиции на територията на селските райони в Р. България

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, чрез стимулиране на местното развитие в селските райони

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Очаква се. До 100% от допустимите разходи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност