• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР, Подмярка 8.1. Залесяване и поддръжка, Индикативен срок: 2020 г.

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:
pdf8.1. Залесяване и поддръжка

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на земеделието храните и горите

ИНДИКАТИВЕН СРОК: 2020 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
• Минимален размер на допустимите разходи: 2 500 евро/ 4 880 лева
• Максимален размер на допустимите разходи: 300 000 евро/ 586 656 лева

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Общ размер на БФП по процедурата: 8 560 000 евро
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
• Общини, собствени/ стопанства.
• Юридически лица стопанисващи земеделски земи
Максимален % на съ-финансиране: до 100%

ЦЕЛ НА МЯРКАТА:
Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесените територии и др.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• Почвоподготовка и залесяване на горски територии.
• Дейности по отглеждане и превенция срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването и др.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Почвоподготовка;
• Закупуване на залесителен материал;
• Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
• Разходи за труд при залесяване;
• Третиране на фиданките;
• Ограждане на залесената територия;
• Попълване на Годишна премия за хектар;
• Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести;
• Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проект;
• Разходи свързани с подготовка и изпълнение на проектното предложение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Процедурата все още не е открита за кандидатстване. За консултация във връзка с бъдещо разработване на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност