• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Дигитализация на МСП, Индикативен срок: 2019 г.

ПРОГРАМА: 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА: pdfДигитализация на МСП

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРИЕМА:
ноември 2019- януари 2020 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 58 674 900 лв./30 млн. евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 70%

РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
- МИНИМАЛЕН - 50 000 лв.;
- МАКСИМАЛЕН - 391 166 лв.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Съществуващи малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
1. Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
2. Разходи за услуги.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с нас, като зададете писмено въпросите си на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност