Зелени мерки в градска среда

Програма

Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Процедура

pdfBG16FFPR002-5.003 „Зелени мерки в градска среда“

Срок за кандидатстване

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 25.09.2024 г.

Допустими кандидати

Допустими кандидати по процедурата са 6 общини с нарушено качество на атмосферния въздух за периода 2017-2021 г. – Бургас, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив и Русе.

Основна цел на процедурата

Целта на процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Сума и интензитет на финансиране

Общият размер на средствата по процедурата е 28 882 828,61 лв.

• средства от ЕФРР - 24 550 404,32 лв.

• национално съфинансиране - 4 332 424,29 лв.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност