НПВУ, Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – покана 2

ПРОГРАМА

Национален план за възстановяване и устойчивост

ПРОЦЕДУРА

BG-RRP-4.028 – „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – покана 2“

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е до 02.04.2024 г., 23:59 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции са общините в Република България.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ се стреми към постигане на енергийна ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини, както и да подобри условията на живот на населението. Настоящата процедура има за цел да реализира енергийни спестявания в крайното потребление на енергия, които да допринесат и ускорят постигането на националната цел за енергийна ефективност.

СУМА И ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСИРАНЕ

  • Общ размер на средствата с ДДС - 124 748 055 лева (от които 20 791 342 лева национално публично финансиране за невъзстановим данък, съгласно ЗДДС);
  • Минималната стойност на всяко проектно предложение не може да бъде по-малка от 100 000 лева и не може да надвишава 2 000 000 лева.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност