НПВУ, Училищна STEM среда

ПРОГРАМА

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

 ПРОЦЕДУРА

pdfBG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

 КРАЕН СРОК

  • 21 август 2023 г. първи прием (първи краен срок) – всички училища в категория до 200 ученици вкл.
  • 19 септември 2023 г. втори прием (втори краен срок) – всички училища в категория от 201 до 400 ученици вкл.
  • 19 октомври 2023 г. трети прием (трети краен срок) – училища в категория от 401 и повече ученици

 ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа на територията на Република България съгласно Заповед № РД09-853/18.04.2023 г. на министъра на образованието и науката.

 ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в бучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

 СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ

534 335 450 лв. с ДДС (от тях 445 279 542 лв. са средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и 89 055 908 лв. представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет на Република България).

Минимален размер: Неприложимо

Максимален размер: съгласно Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност