НПВУ, Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност

ПРОГРАМА

Национален план за възстановяване и устойчивост

 ПРОЦЕДУРА

pdfBG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“

 КРАЕН СРОК 01.02.2026 г. 00:00 ч.

 ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Конкретни крайни получатели по настоящата процедура по смисъла на чл. 22 от ПМС № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, са общините, на чиято територия функционира социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност.

 ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Финансиране на дейности за енергийна ефективност, саниране, ремонтни дейности и обновяване на оборудване и обзавеждане в съществуващи социални услуги в общността, делегирани от държавата дейности, както и изпълнение на противоепидемични мерки да се повиши качеството на предоставяните социални услуги на потребителите и да се постигнат енергийни спестявания (в социалните услуги, обект на интервенция) в размер на 30% годишно спрямо базовия разход на първична енергия преди реализацията на проекта.

 СУМА И ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСИРАНЕ

Общ бюджет 215 000 000,00 лв.

 

Лева

%

Средства от МВУ 

183 020 229,00

85,13%

Национално съфинансиране 

31 979 771,00

14,87%

Минимален размер – 20 000 лв.

Максимален размер – не е приложимо

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност