ОПТТИ 2014-2020

pdfИндикативна годишна работна програма 2022 г.

Приоритети на програмата:

 • Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
 • Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
 • Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт
 • Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта

Дейности, които ще получат финансиране:

 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
 • Изграждане на нови интермодални терминали, разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София
 • Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на специализирани плавателни съдове

Бенефициенти по програмата:

 • Национална компания „Железопътна инфраструктура”
 • Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”
 • Агенция „Пътна инфраструктура”
 • „Метрополитен” ЕАД
 • Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
 • Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”
 • Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Очаквани резултати от извършените дейности:

 • Повишаване свързаността на Транс-европейската транспортна мрежа на територията на страната с транспортната мрежа на съседните държави
 • Повишаване на качеството на транспортната инфраструктура по „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа на територията на страната
 • Повишаване на дела на отсечките от „основната” и „разширената” Транс-европейска железопътна мрежа на територията на страната, оборудвани с модерни системи за сигнализация и телекомуникация
 • Повишен капацитет за обработка на интермодални товари
 • Повишен брой превозени пътници с метро
 • Подобряване на условията за корабоплаване

Допълнителна информация относно Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 може да получите и на адрес: eufunds.bg/bg/optti

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност