ОПРЧР 2014-2020

Към момента няма публикувана индикативна работна програма за прием.

Приоритети на програмата:

 • Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
 • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
 • Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването
 • Транснационално сътрудничество
 • Техническа помощ

Дейности, които ще получат финансиране:

 • Подобряване достъпа до заетост и насърчаване на предприемачеството
 • Предоставяне на обучения, професионално ориентиране и консултиране
 • Подобряване достъпа до качествени услуги на достъпна цена
 • Интеграция на маргинализирани общности
 • Извеждане на децата и възрастните от институциите
 • Насърчаване на социалната икономика
 • Подобряване институционалния капацитет на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването/li>
 • Транснационално сътрудничество и обмяна на опит и добри практики

Бенефициенти по програмата:

 • Представители на частния сектор
 • Неправителствени организации
 • Публични институции
 • Социални партньори
 • Общини
 • Образователни и обучителни организации
 • Доставчици на социални и здравни услуги

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

 • По-висока и по-качествена заетост
 • По-ниска младежка безработица
 • По-добро съответствие на уменията на работната сила с нуждите на бизнеса
 • Постигане на значителен, осезаем и устойчив напредък в посока намаляването на високия риск от бедност и социално изключване;
 • Добре функциониращи, ефективни и ефикасни публични институции на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването.

Допълнителна информация относно Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 може да получите и на адрес: esf.bg

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност