НПВУ, Модернизация на образователната среда

ПРОГРАМА:

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

ПРОЦЕДУРА:

НПВУ_BG-RRP-1.007_Модернизация_на_образователна_среда.pdf

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на образованието и науката

КРАЕН СРОК: 20 февруари 2023 г., 17:30 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

  • Общини за общински училища от допустимите образователни институции;
  • Държавни училища към Министерството на образованието и науката от допустимите образователни институции;
  • Общини за общински детски градини;
  • Общински детски градини съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗПУО с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

328 817 500 лева с ДДС

 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност