ПРСР, Подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура, Краен срок: 03.07.2020 г.

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:
pdf4.3 Инвестиции в инфраструктура

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на земеделието храните и горите

КРАЕН СРОК: 03.07.2020 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общ размер на БФП по процедурата: 50 465 860 евро
• Минимален размер на допустимите разходи: 15 000 евро/ 29 333 лева
• Максимален размер на допустимите разходи за юридически лица/ сдружения за напояване: 1 500 000 евро/ 2 933 280 лева
• Максимален размер на допустимите разходи за Напоителни системи ЕАД:
6 000 000 евро/ 11 733 121 лева
Максимален % на съ-финансиране- до 100%

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН);
• Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК);
• „Напоителни системи“ ЕАД.

ЦЕЛ НА МЯРКАТА:
Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции в напоителни системи използвани само за селскостопански цели извън земеделските стопанства, включващи:
• Ремонт/реконструкция/рехабилитация на напоителни инсталации и напоителна инфраструктура;
• Закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване, измерване и мониторинг, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Материални инвестиции:
• Реконструкция/рехабилитация/ремонт на сгради и друга недвижима собственост (обслужващи сгради, помпени станции, изравнители, водохващания, линейна инфраструктура и др.), използвани за дейности, свързани изцяло с напояване, включително такива, използвани за опазване на околната среда (с изключение на естествени и изкуствени водоеми/водохранилища, както и язовири).
• Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейностите, свързани с напояване, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност и за подобряване на проводимостта на напоителните съоръжения;
• Изграждане и/или инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

Нематериални инвестиции:
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
• Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Процедурата все още не е открита за кандидатстване. За консултация във връзка с бъдещо разработване на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност