ВЕЕЕЕС, Обучение по възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт, Индикативен срок: 2021 г.

ПРОГРАМА:

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на енергетиката

ПРОЦЕДУРА:

pdfОбучение по възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт

ИНДИКАТИВЕН СРОК: 2021 г.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Публични и частни субекти, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации регистрирани в България

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Енергия с по-ниска въглеродна интензивност и повишена сигурност на доставките

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по процедурата е 388 529 €/ 759 897 лева
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 30 000 €/ 58 675 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 50 000 €/ 97 792 лева

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност