ОПИК, Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия, Индикативен срок: 2020 г.

ПРОГРАМА: 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ПРОЦЕДУРА: Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: 2020 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 85 000 000 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 25% - 70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

РАЗМЕР НА БФП:

- МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ - 100 000 лв.
- МАКСИМАЛЕН:
• микро и малки предприятия 500 000 лв.
• средни предприятия: 750 000 лв.
• големи предприятия: 1 000 000 лв.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейностп:
Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)
Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)
Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
2. Разходи за услуги

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с нас, като зададете писмено въпросите си на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност