• Институт за управление на програми и проекти

За нас

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към "Институт за управление на програми и проекти" ООД е създаден през 2009 година, като обучаваща организация за предоставяне на професионална квалификация и е лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) под номер 200812736.

Центърът провежда обучения по 56 специалности по утвърдени от НАПОО учебен план и програма.

Обучението по теория се извършва в учебните зали на ИУПП, а учебната и производствена практика – в различни производствени бази, с които има сключени договори.

За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии и висши учебни заведения.

Прилагат се дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение. Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Курсовете за професионална квалификация завършват с полагане на държавни изпити по теория и практика, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност