• Институт за управление на програми и проекти

Услуга „Разработване на маркетингова стратегия“

Маркетингoвата стратегия е план, в който са описани целите на компанията, начините, по които могат да бъдат постигнати, както и начините за ефективно разпределение на нейните ресурси. Без ясно и точно фокусиране върху определени цели няма как те да бъдат постигнати.

Изборът на маркетингова стратегия е първото, с което започва топ мениджмънта на компанията, след извършено внимателно проучване и задълбочен анализ на пазара. Ако анализът на пазара е дал отговор на въпросите: „Какво да продавам?“ и „Къде да продавам?“, маркетинговата стратегия показва как да се продава.

 

ИУПП предлага комплекс услуги по разработка и внедряване на маркетингови стратегии, които включват следните етапи:

 • Идентифициране на силните и слабите страни на компанията;
 • Анализ на външната среда (нейното икономическо и социално въздействие);
 • Изследване на свързани пазари;
 • Идентифициране на перспективни пазарни ниши;
 • Конкурентен маркетинг;
 • Анализ на вътрешната среда;
 • Оценка на плана на маркетинга;
 • Изграждане на система на взаимоотношения с клиентите;
 • Анализ на жизнения цикъл на продуктите и услугите;
 • Позициониране на продукта;
 • Разработка и контрол на стимулиращи мероприятия.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност