• Институт за управление на програми и проекти

Услуга „Изготвяне на концесионен анализ“

Съгласно Закона за концесиите, концесията е право на експлоатация върху обект и/или услуга от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера. Според предмета си концесиите са:

  • концесия за строителство;
  • концесия за услуга;
  • концесия за добив.

ИУПП разполага с екип експерти, притежаващи необходимата квалификация и професионален опит в изработването на анализи на проекти, в извършването на дейности, свързани с предоставянето на концесии, както и на други дейности, свързани с предмета на концесията.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност