• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия, Индикативен срок: 2020 г.

ПРОГРАМА: 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ПРОЦЕДУРА: pdfСтимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРИЕМА:
2020 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 39 116 600 лв./ 20 млн. евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 80%

РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
- МИНИМАЛЕН - 100 000 лв.
- МАКСИМАЛЕН - 500 000 лв.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Стартиращи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на стартиращия бизнес за внедряване на иновации за създаване на нови продукти и услуги.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
1. Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;
2. Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
3. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
2. Разходи за услуги

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с нас, като зададете писмено въпросите си на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност