НПВУ, Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II

ПРОГРАМА:

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

ПРОЦЕДУРА:

pdfПодкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап 2

КРАЕН СРОК: 16 януари 2024 г., 17:00 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. 

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на средствата (за Етап 2) е в размер на 282 470 400 лева с включен ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 47 078 400 лева.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност