• Институт за управление на програми и проекти

Новини

Отворена за кандидатстване е ТГС България - Турция

Отворена за кандидатстване е ТГС България - Турция

Публикувана е втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП...

Научи повече

Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2018 г.

Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2018 г.

Индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020...

Научи повече

Весела Коледа и щастлива Нова 2018 година!

Весела Коледа и щастлива Нова 2018 година!

Екипът на ИУПП ООД пожелава на своите настоящи и бъдещи клиенти, контрагенти и партньори весела...

Научи повече

Съществени промени по подмярка 6.4. на ПРСР са направени за очаквания прием през 2018 г.

Съществени промени по подмярка 6.4. на ПРСР са направени за очаквания прием през 2018 г.

Индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020...

Научи повече

Процедурата за проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК отново се обсъжда

Процедурата за проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК отново се обсъжда

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отново...

Научи повече

Финансови инструменти по ОПРЧР

Финансови инструменти по ОПРЧР

В сградата на Министерството на труда и социалната политика Фондът на фондовете са подписани...

Научи повече

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ е отворена за кандидатстване

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ е отворена за кандидатстване

Министерство на икономиката обяви процедура на подбор на проекти:BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа...

Научи повече

ПРСР обяви какво ще финансира през 2018 г.

ПРСР обяви какво ще финансира през 2018 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020...

Научи повече

Какво еврофинансиране се очаква за бизнеса през 2018 г.
ОПИК ОПРЧР Оперативна Програма Консултантски Услуги Еврофинансиране клъстери иновации 2018

Какво еврофинансиране се очаква за бизнеса през 2018 г.

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна...

Научи повече

Отворена е покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти на Програма

Отворена е покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти на Програма "Дунав"

Покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility...

Научи повече

Публикувани са резултати от оценката на процедура

Публикувани са резултати от оценката на процедура "Развитие на клъстери в България"

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните...

Научи повече

Процедура за кандидатстване с проекти „Насърчаване на предприемачеството“ се обсъжда

Процедура за кандидатстване с проекти „Насърчаване на предприемачеството“ се обсъжда

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява...

Научи повече

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Открий ме” по ОПРЧР

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Открий ме” по ОПРЧР

С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ очакваме решения на проблемите, свързани с преодоляване...

Научи повече

Oблекченo изпълнение на договори, финансирани по Oперативните програми

Oблекченo изпълнение на договори, финансирани по Oперативните програми

За облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми, с постановление...

Научи повече

ДФЗ одобри първите 31 общински проекта по подмярка 7.2

ДФЗ одобри първите 31 общински проекта по подмярка 7.2

Със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” са одобрени първите 31 проектни...

Научи повече

Процедурата „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ се обсъжда

Процедурата „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ се обсъжда

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ обявява обществено обсъждане...

Научи повече

Обсъжда се процедура за проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОПИК

Обсъжда се процедура за проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява...

Научи повече

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Специфични обучения” по ОПРЧР

Обявена за кандидатстване с проекти е процедура „Специфични обучения” по ОПРЧР

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура...

Научи повече

Обсъжда се годишната програма за процедури по ОПРР за 2018 г.

Обсъжда се годишната програма за процедури по ОПРР за 2018 г.

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС №162/12.07.2016 г, УО на ОПРР публикува за коментари проект...

Научи повече

Обявена е  процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“

Обявена е процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното...

Научи повече

Одобрени са 140 заявления за интерес по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България

Одобрени са 140 заявления за интерес по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България

140 заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро от общо 228 подадени заявления са одобрени...

Научи повече

Обявена е процедура за подбор на проекти

Обявена е процедура за подбор на проекти "Подкрепа за предприемачество"

Управляващият орган на ОПРЧР обявява процедура за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество“...

Научи повече

Одобрена е новата национална програма на МТСП за обучение и заетост

Одобрена е новата национална програма на МТСП за обучение и заетост

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри новата национална програма на Министерството...

Научи повече

Публикувани са списъците с класиране по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Публикувани са списъците с класиране по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от...

Научи повече

Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1

Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1

На 24 юли 2017 г. Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка...

Научи повече