• Институт за управление на програми и проекти

Учебни планове

  after graduation

pdfПрофесия "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР", специалност "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН"

pdfПрофесия "ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ", специалност "ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ"

pdfПрофесия "БРОКЕР", специалност "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"

pdfПрофесия "ФИНАНСИСТ", специалност "БАНКОВО ДЕЛО"

pdfПрофесия "ФИНАНСИСТ", специалност "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО"

pdfПрофесия "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК", специалност "МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

pdfПрофесия "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ", специалност "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО"

pdfПрофесия "СЪТРУДНИК В БИЗНЕС - УСЛУГИ", специалност "БИЗНЕС - УСЛУГИ"

pdfПрофесия "СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС", специалност "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"

pdfПрофесия "ИКОНОМИСТ", специалност "ИНДУСТРИЯ"

pdfПрофесия "ИКОНОМИСТ", специалност "ТЪРГОВИЯ"

pdfПрофесия "ИКОНОМИСТ", специалност "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО"

pdfПрофесия "ИКОНОМИСТ", специалност"ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

pdfПрофесия "ОФИС МЕНИДЖЪР", специалност "БИЗНЕС - АДМИНИСТРАЦИЯ"

pdfПрофесия "ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР", специалност "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ"

pdfПрофесия "ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ", специалност "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ"

pdfПрофесия "ЕЛЕКТРОМОНТЬОР", специалност "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ"

pdfПрофесия "ЕЛЕКТРОМОНТЬОР", специалност "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО"

pdfПрофесия "ЕЛЕКТРОМОНТЬОР", специалност "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ"

pdfПрофесия "ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ", специалност "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

pdfПрофесия "ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ", специалност "КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ"

pdfПрофесия "ШИВАЧ", специалност "ШВАЧЕСТВО"

pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ", специалност "КОФРАЖИ"

pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ", специалност "АРМИРОВКА И БЕТОН"

pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ", специалност "ЗИДАРИЯ"

pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ", специалност "МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ"

pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ", специалност "ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ"

 pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ", специалност "ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ"

pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ", специалност "БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ"

pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ", специалност "ПОКРИВИ"

 pdfПрофесия "СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК", специалност "ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

pdfПрофесия "МОНТАЖНИК НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ", специалност "ВЪТРЕШНИ ВиК МРЕЖИ"

pdfПрофесия "МОНТАЖНИК НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ", специалност "ВЪНШНИ ВиК МРЕЖИ"

pdfПрофесия "ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД", специалност "ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО"

pdfПрофесия "ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД", специалност "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"

pdfПрофесия "РАСТЕНИЕВЪД", специалност "ПОЛЕВЪДСТВО"

pdfПрофесия "РАСТЕНИЕВЪД", специалност "ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО"

pdfПрофесия "МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА", специалност "МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО"

pdfПрофесия "ОЗЕЛЕНИТЕЛ", специалност "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"

pdfПрофесия "ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА", специалност "ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА"

pdfПрофесия "ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ", специалност "ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА"

pdfПрофесия "ХОТЕЛИЕР", специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО"

pdfПрофесия "РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ", специалност "РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ"

pdfПрофесия "РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ", специалност "РАБОТНИК В ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ"

pdfПрофесия "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ", специалност "СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ"

pdfПрофесия "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ", специалност "ТУРИЗЪМ"

pdfПрофесия "ЕКСКУРЗОВОД", специалност "ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

pdfПрофесия "АНИМАТОР В ТУРИЗМА", специалност "ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ"

pdfПрофесия "ФРИЗЬОР", специалност "ФРИЗЬОРСТВО"

pdfПрофесия "КОЗМЕТИК", специалност "КОЗМЕТИКА"

pdfПрофесия "МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ", специалност "МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА"