• Институт за управление на програми и проекти

Професии и специалности

КОД ПРОФЕСИЯ КОД СПЕЦИАЛНОСТ СТЕПЕН
213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн III
341020 Продавач-консултант 3410201 Продавач-консултант II
341030 Брокер 3410301 Недвижими имоти III
343010 Финансист 3430101 Банково дело III
3430102 Застрахователно и осигурително дело III
344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация III
346010 Офис - мениджър 3460101 Бизнес - администрация III
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване I
482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия III
523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии III
5230502 Компютърни мрежи III
542110 Шивач 5421101 Шивачество I
582040 Строител - монтажник 5820405 Изолации в строителството II
622020 Озеленител 6220202 Парково строителство и озеленяване II
762010 Посредник на трудовата борса 7620101 Посредник на трудовата борса III
762030

Помощник - възпитател

7620301 Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството III
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство II
815020 Козметик 8150201 Козметика II
815030 Маникюрист - педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика II
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство II
345040 Сътрудник в бизнес - услуги 3450401 Бизнес - услуги II
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес II
345120 Икономист 3451201 Индустрия III
3451202 Търговия III
3451203 Земеделско стопанство III
3451204 Икономика и мениджмънт III
522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати II
5220204 Електрообзавеждане на производството II
5220210 Електрически инсталации II
582030 Строител 5820302 Кофражи II
5820303 Армировка и бетон II
5820304 Зидария II
5820305 Мазилки и шпакловки II
5820306 Вътрешни облицовки и настилки II
5820307 Външни облицовки и настилки II
5820309 Бояджийски работи II
5820310 Строително дърводелство II
582031 Строително тенекеджийство II
5820312 Покриви II
582040 Строител - монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции II
5820403 Сухо строителство II
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВИК мрежи II
5820502 Външни ВИК мрежи II
621010 Техник-растениевъд 6210102 Зеленчукопроизводство III
6210103 Трайни насаждения III
621030 Растениевъд 6210302 Полевъдство II
6210303 Зеленчукопроизводство II
621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство II
621110 Работник в растениевъдството 6211101 Зеленчукопроизводство I
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения I
8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения I
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120102 Селски туризъм III
812020 Планински водач III
8120201 Туризъм III
812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване III
812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация III