• Институт за управление на програми и проекти

Проучване за финансиране

Правило 1: Не се тревожете за дреболии!
Правило 2: Всички неща са дреболии.

Оставете работата на нас!

Ние предлагаме индивидуално консултиране, съобразено със специфичните нужди на Вашата организация и решаване на поставени от Вас проблеми.

Ние следим индикативните годишни работни програми на всички оперативни програми и графика за отваряне на всяка една процедура, за което Ви информираме предварително при конкретно заявен от Вас интерес.