• Институт за управление на програми и проекти

Платени обучения

commonly-used-terms-in-elearning НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Windows, Word, Excel, Internet

 

РАБОТА С MS Power Point

 

РАБОТА С MS Excel

 ОБЩУВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ

 business meeting shaking hands 7558
 animated-gifs-humans-working-35

 УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА СТРЕС

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП

 teamwork pass the puzzle 500 clr 7889
 time management

 ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

 УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

 competitors get ready 500 clr 11159
 red leader running the race 500 clr

 ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 Wondering something animatie
 man running with busi a hb

АКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА