• Институт за управление на програми и проекти

Обучения с ваучери

От 26.03.2013 г. Агенцията по заетостта официално разреши дистанционната форма на обучение с ваучери!

vaucher1

Малка е ползата от очите, ако умът е сляп.

Очаква се програмата за обучения с ваучери за работещи и безработни лица да бъде отворена отново през 2016 година!