• Институт за управление на програми и проекти

Обучения с ваучери

Какво е схемата “Аз мога повече” и как може да ви помогне?

“Аз мога повече” е част от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година. Финансирането е осъществено от ЕСФ, чрез Агенция по заетостта.

Кой има право на обучение?

На обучение има право всеки, който работи на трудов договор или е самонает.

Изключение правят държавните служители, общинските служители и служителите на МВР, МО и МОН.

Колко струва обучението?

Обучението е финансирано от ЕСФ и за обучаваните е БЕЗПЛАТНО!

Какво да направя след като ме одобрят?

  • След като от Бюрото по труда Ви информират, че сте одобрен по програмата, отидете, за да получите Вашето уведомление!
  • Заповядайте в офиса ни, за да заверим уведомлението и да Ви запознаем с обучението, което Ви предстои!
  • Седем дни преди началната дата на курса (отбелязана в уведомлението) трябва да отидете в Бюрото по труда, от където е издадено уведомлението, за да получите ваучера си за безплатно обучение!
  • Елате с ваучера отново в нашия офис, за да Ви включим в сформираната група!