• Институт за управление на програми и проекти

Процедурата за проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК отново се обсъжда

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отново обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 34 373 012 евро (67 227 768.06 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 200 000 лева, което представлява намаление спрямо първоначалния вариант на публикуваните условия за кандидатстване.

Предложения и коментари по документите, публикувани на официалната интернет странциа на програмата могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 29.12.2017 г. (включително) на следната електронна поща:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Други съществени промени спрямо първоначалния вариант на условията за кандидатстване са:

- допустими са предприятия регистрирани след 31.12.2016 г.;

- предприятията трябва да имат записан капитал равен на 20% общите допустими разходи по проекта;

- намален е размера на съфинансиране от ЕС от 90% на 80%, т.е. всеки предприемач трябва да съфинансира 20% от допустимите по проекта разходи;

- има промяна в приоритетните проекти като регионалната приоритизация е допълнена с области извън Северозападен район и се приоритизират проекти за иновации в сферите на ИСИС.

 С резюме на новите условия за кандидатстване по процедурата "Насърчаване на предприемачеството" можете да се запознаете оттук.