• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР обяви какво ще финансира през 2018 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020г.).

Бележки и коментари по проекта могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предвижда се да се отворят следните подмерки:
• Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ - юли 2018 г.- октомври 2018 г.
• Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“- април 2018 г. - юни 2018 г.
• Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ - март 2018 г. - юни 2018 г.
• Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - септември 2018 г. - декември 2018 г.
• Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ - март 2018 г. - май 2018 г.
• Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ май 2018 г. – юли 2018 г.
• Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – февруари 2018 г. - текущо.