• Институт за управление на програми и проекти

Обсъжда се процедура за проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 36 631 331 евро (71 644 656.10 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 200 000 лева, а максималният размер в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:
Микро предприятия: 750 000 лева
Малки предприятия: 1 000 000 лева
Средни предприятия: 1 500 000 лева

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго МСП.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 05.09.2017 г. (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..