• Институт за управление на програми и проекти

Правителството отпусна 2.150 млн. лв. на общините за плащане на ДДС по проекти от ПРСР

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 година, които са в размер на 2 150 000 лв.

Със средствата ще бъдат финансирани разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007-2013 г. и 2014-2020 г.