• Институт за управление на програми и проекти

Издавани документи

При успешно завършване на обучение, обучените лица получават:

  • СЕРТИФИКАТ за преминато обучение

сертификат