• Институт за управление на програми и проекти

Издавани документи

При успешно завършване на обучение по ключова компетентност, обучените лица получават

  • СЕРТИФИКАТ за преминато обучение

 сертификат

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите знания и умения при кандидатстване за работа.