УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Не следваме път – вървим,
където няма път и
оставяме следа!

Научи повече

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

"Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш!" Питър Дракър

Научи повече

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Опитът ни дава увереност
и сила да Ви водим
по правилния път!

Научи повече

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

Не правим винаги това, което знаем, но знаем винаги това, което правим!

Научи повече

Направи запитване!

Помагаме, за да успявате!

Ако искате да вървите бързо, вървете сами!
Ако искате да стигнете далеко, вървете заедно с нас!

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Процедурата за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“ се обсъжда

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява...

Прочети

Обсъжда се проект на НИД на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

На 11 март 2016 г. беше проведено заседание на Комитета по наблюдение на Програма за развитие...

Прочети

Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по ОПНОИР е отворена за кандидатстване!

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН кани желаещите...

Прочети