УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Не следваме път – вървим,
където няма път и
оставяме следа!

Научи повече

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

"Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш!" Питър Дракър

Научи повече

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Опитът ни дава увереност
и сила да Ви водим
по правилния път!

Научи повече

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

Не правим винаги това, което знаем, но знаем винаги това, което правим!

Научи повече

Направи запитване!

Помагаме, за да успявате!

Ако искате да вървите бързо, вървете сами!
Ако искате да стигнете далеко, вървете заедно с нас!

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по ПРСР

Индикативният график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските...

Прочети

Обществено обсъждане на процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява...

Прочети

Удължен междинен срок за подаване на проектни предложения по процедура ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Удължен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039...

Прочети