УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Не следваме път – вървим,
където няма път и
оставяме следа!

Научи повече

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

"Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш!" Питър Дракър

Научи повече

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Опитът ни дава увереност
и сила да Ви водим
по правилния път!

Научи повече

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

Не правим винаги това, което знаем, но знаем винаги това, което правим!

Научи повече

Направи запитване!

Помагаме, за да успявате!

Ако искате да вървите бързо, вървете сами!
Ако искате да стигнете далеко, вървете заедно с нас!

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Нова промяна в плана за прием на проекти по ПРСР - ще се отвори подмярка 7.2. до края на годината

След последните изменения в индикативния план за прием на проекти по Програма за разивтие на...

Прочети

Променен е индикативният график за прием на проекти по ПРСР през 2017 г.

Новият индикативен график, по който ще се отварят мерки от Програмата за развитие на селските...

Прочети

Обявена е процедура за проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОПРЧР

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021...

Прочети