Начало : Дейности - Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране


Изготвяне на проекта в необходимите фази съгласно ЗУТ:

  • идеен проект;
  • технически проект;
  • работен проект.

Включва изготвяне на проектите съгласно ЗУТ, наредбите и нормите за проектиране на хартиен и на цифров носител.