УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Не следваме път – вървим,
където няма път и
оставяме следа!

Научи повече

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

"Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш!" Питър Дракър

Научи повече

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Опитът ни дава увереност
и сила да Ви водим
по правилния път!

Научи повече

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

Не правим винаги това, което знаем, но знаем винаги това, което правим!

Научи повече

Направи запитване!

Помагаме, за да успявате!

Ако искате да вървите бързо, вървете сами!
Ако искате да стигнете далеко, вървете заедно с нас!

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Процедурa за подбор на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ се обсъжда

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя...

Прочети

Обявени са всички процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

На 14 март 2018 г. стартира последната седма процедура за прием на проектни предложения по...

Прочети

Стартира приемът по подмярка 4.2 „„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ през ИСУН

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“...

Прочети