УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Не следваме път – вървим,
където няма път и
оставяме следа!

Научи повече

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ

"Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш!" Питър Дракър

Научи повече

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Опитът ни дава увереност
и сила да Ви водим
по правилния път!

Научи повече

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

ОБУЧЕНИЯ И ЛОГИСТИКА

Не правим винаги това, което знаем, но знаем винаги това, което правим!

Научи повече

Направи запитване!

Помагаме, за да успявате!

Ако искате да вървите бързо, вървете сами!
Ако искате да стигнете далеко, вървете заедно с нас!

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Процедура „Развитие на социалното предприемачество“ се обсъжда отново

УО на ОПРЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие...

Прочети

Публикувана за обществено обсъждане е процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система по ОПДУ

ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване...

Прочети

Открита за подаване на проекти е процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ откри процедура...

Прочети