Институт за управление на програми и проекти ЕООД (ИУПП)
е консултантска организация, предлагаща професионални консултантски услуги в сферата на:

разработване и управление на проекти;
разработване, актуализиране и оценяване на стратегически и планови документи;
маркетингови стратегии и бизнес планове;
концесионни и функционални анализи;
разработване и внедряване на системи за управление;
обучение, квалификационни и преквалификационни услуги;
инвестиционно проектиране, строителен надзор и паспортизация;
концепции за пространствено развитие и планови задания.

Актуално


Наем зали

Краен срок: 31.12.2015 г.

Индивидуални консултации по верифициране на разработени проекти

Краен срок: 31.12.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Работна програма за период 2014-2015 г.

Краен срок: 31.12.2015 г.

Програма LIFE 2014-2020, Подпрограмата за околната среда, Подпрограмата за действия по климата

Краен срок: 30.09.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Проекти на клъстери за нови индустриални връзки” - H2020-INNOSUP-2015-1 (30.04;09.09.2015)

Краен срок: 09.09.2015 г.

Tече записването за обучения по програма "Аз мога повече" за заети и безработни лица

Краен срок: 31.12.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „МСП Инструмент” – фаза 1 - H2020-SMEINST-1-2014 (18.06; 24.09; 17.12.2014)

Краен срок: 17.12.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „МСП Инструмент” – фаза 2 - H2020-SMEINST-2-2014 (09.10;17.12.2014)

Краен срок: 17.12.2014 г.

Права, равенство и гражданство, „Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на проекти за предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на непоносимост“ JUST/2014/RRAC/AG

Краен срок: 12.11.2014 г.

Програма „Справедливост“ , „Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на транснационални проекти в областта на европейската политика срещу наркотиците“ JUST/2014/JDRU/AG/DRUG

Краен срок: 05.11.2014 г.

Клъстерни постижения COS–WP 2014-3-04

Краен срок: 29.10.2014 г.

Транснационални културно-туристически продукти и туризъм и достъпност за всички 127-G-ENT-PPA-14-7722, ТЕМА 1 „Проекти за сътрудничество за подпомагане на транснационалния туризъм въз основа на европейското културно и промишлено наследство“ , ТЕМА 2 „Насъ

Краен срок: 21.10.2014 г.

BG 03 Биоразнообразие и екосистемни услуги (BIO) , „Повишена защита на местните екосистеми срещу инвазивни на чужди видове (IAS)“, BG 03.01: Мрежи за обмен на информация относно инвазивни чужди видове и изграждане на капацитет, Повишена защита на местн

Краен срок: 20.10.2014 г.

Програма BG 03 Биоразнообразие и екосистемни услуги (BIO) , Подобрена интеграция на биоразнообразието в секторните политики и законодателство, Дейност – „Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ BG 03.03

Краен срок: 20.10.2014 г.

Разнообразяването на туристическите предложенията и продуктите в ЕС - Устойчиви транснационални туристически продукти 2014 COS-WP2014-3-15-03

Краен срок: 07.10.2014 г.

Програма „Еразъм +“ 2014-2020, Покана за проектни предложения за 2014 г.

Краен срок: 01.10.2014 г.