Институт за управление на програми и проекти ЕООД (ИУПП)
е консултантска организация, предлагаща професионални консултантски услуги в сферата на:

разработване и управление на проекти;
разработване, актуализиране и оценяване на стратегически и планови документи;
маркетингови стратегии и бизнес планове;
концесионни и функционални анализи;
разработване и внедряване на системи за управление;
обучение, квалификационни и преквалификационни услуги;
инвестиционно проектиране, строителен надзор и паспортизация;
концепции за пространствено развитие и планови задания.

Актуално


Наем зали

Краен срок: 31.12.2015 г.

Индивидуални консултации по верифициране на разработени проекти

Краен срок: 31.12.2015 г.

Програма LIFE 2014-2020, Подпрограмата за околната среда, Подпрограмата за действия по климата

Краен срок: 30.09.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Проекти на клъстери за нови индустриални връзки” - H2020-INNOSUP-2015-1 (30.04;09.09.2015)

Краен срок: 09.09.2015 г.

Tече записването за обучения по програма "Аз мога повече" за заети и безработни лица

Краен срок: 31.12.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „МСП Инструмент” – фаза 1 - H2020-SMEINST-1-2014 (18.06; 24.09; 17.12.2014)

Краен срок: 17.12.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „МСП Инструмент” – фаза 2 - H2020-SMEINST-2-2014 (09.10;17.12.2014)

Краен срок: 17.12.2014 г.

Програма „Еразъм +“ 2014-2020, Покана за проектни предложения за 2014 г.

Краен срок: 01.10.2014 г.

Програма Eurostars

Краен срок: 11.09.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Покана за конкурентна нисковъглеродна енергия”; H2020-LCE-2014-1

Краен срок: 10.09.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”Покана: „Покана за конкурентна нисковъглеродна енергия”; H2020-LCE-2014-1

Краен срок: 03.09.2014 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 3: “Проекти на граждани/граждански организации”

Краен срок: 01.09.2014 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 2: “Мрежи от побратимени градове”

Краен срок: 01.09.2014 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 1: “Побратимяване на градове”

Краен срок: 01.09.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Мобилност за растеж” 2014-2015 - H2020-MG-2014_TwoStages

Краен срок: 28.08.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Цифрова сигурност: Киберсигурност, поверителност и доверие” H2020-DS-2014-1

Краен срок: 28.08.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Гранична сигурност и външна сигурност- H2020-BES-2014

Краен срок: 28.08.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Устойчивост при бедствия-: Опазване и подсигуряване на обществото, включително адаптиране спрямо изменението на климата - H2020-DRS-2

Краен срок: 28.08.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Борба с престъпността и тероризма - H2020-FCT-2014

Краен срок: 28.08.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Зелени автомобили 2014- H2020-GV-2014

Краен срок: 28.08.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Мобилност за растеж” 2014-2015 - H2020-MG-2014_SingleStage_B

Краен срок: 28.08.2014 г.